Ruština Angličtina Nizozemština Italština Francouzština Němčina Španělština Řečtina Ukrajinština
Finanční kalkulace překladu

Překladatelská agentura «Ruský překlad» — váš důvěryhodný partner!

Naše překladatelská agentura se specializuje na technických, právních a uměleckých překladech jakékoliv úrovně náročnosti a naléhavosti.

Za 8 let práce s českými, ruskými, evropskými a jinými klienty naší překladatelské kanceláře jsme získali mnoho zkušeností, což nám umožnilo vytvořit si určité postupy, které plným právem považujeme za výhody ve srovnání s konkurencí:

Ideálně sladěný systém managementu
Možnost přijímat a zpracovávat zakázky, přicházející z jakéhokoliv místa a země
Používání předního softwaru: Trados atd.
Optimální termíny provedení finanční kalkulace a realizace zakázek
Minimální cena při zachování kvality překladů

Naše překladatelská agentura poskytuje překladatelské služby jak organizacím, včetně státních, tak i soukromým osobám. Zabýváme se všemi typy písemného překladu bez notářského ověření podpisu překladatele.

Tím, že svěříte překlad naší společnosti, získáváte záruku dodržení termínu, terminologie a fixní ceny překladu, ještě před zahájením prací na zakázce.

Překladatelská agentura «Ruský překlad» nabízí následující služby :

  TECHNICKÝ PŘEKLAD   UMĚLECKÝ PŘEKLAD   PRÁVNÍ PŘEKLAD  PŘEKLAD WEBOVÝCH STRÁNEK
TECHNICKÝ PŘEKLAD
překlad návodů
překlad schémat v AutoCAD
překlad informačních materiálů
UMĚLECKÝ PŘEKLAD
překlad publikací
překlad prózy a poezie
překlad reklamních materiálů
PRÁVNÍ PŘEKLAD
překlad smluv a dohod
překlad business plánů
překlad bankovní dokumentace
PŘEKLAD WEBOVÝCH STRÁNEK
překlad obsahu
lokalizace webových stránek
business doprovod
  v jiných zemích

Technický překlad

Překladatelská agentura «Ruský překlad» nabízí překlad technických textů. Více než  80% z celkového počtu zakázek naší překladatelské agentury tvoří texty s technickou tématikou. Nepočítáme si příplatek za komplikovanost úzce specializovaných technických textů, protože se na ně specializujeme.

Při překládání technických textů využíváme technologii Translation Memory (paměť překladů). Používání této technologie umožňuje ukládat a shromažďovat fragmenty již přeloženého textu v paměti počítače a v budoucnosti urychlit práci nad překladem nových textů. Například zákazník uvádí na trh novou produkci a proto vnáší změny do návodu na použití a do jiných informačních materiálů. V tomto případě by bylo naprosto zbytečné a nesprávné překládat tyto dokumenty celé znovu. Technologie TM umožňuje proanalyzovat překlady, které již máme k dispozici a rozlišit přeložené a nové fragmenty textu. Tento způsob podstatně zkrátí dobu práce nad překladem technického textu, ušetří peníze klienta a také umožňuje práci více překladatelů na jednom projektu při zachování kvality překladu, protože technologie TM sjednocuje základní terminologii používanou v překladu.

Právní překlad

Překlad textů s právní nebo business tématikou vyžaduje odpovídající znalosti legislativního systému a reálií, které platí v našem a v cizím jazyce a také specifiky ekonomických vztahů a právní praxe v našem státě. Tyto znalosti jsou obzvlášť nezbytné pro překlad smluv, usnesení, nebo bankovní dokumentace.

Jsme si vědomi důležitosti informací, obsažených v dokumentech, které překládáme. Zkušenost našich pracovníků je tou nejdůležitější zárukou kvalitního překladu.

K Vašim službám jsou ti nejlepší specialisté v oblasti právního překladu.

Naše překladatelská agentura má s výše uvedenými oblastmi překladu velké zkušenosti. Pomůžeme Vám a Vašemu businessu s právními překlady v jakýchkoliv oblastech z a do různých, světových jazyků.  

Jsme si vědomi důležitosti informací, obsažených v právních dokumentech, které překládáme. Zkušenost našich pracovníků je tou nejdůležitější zárukou kvalitního překladu s právní tématikou.

Naše překladatelská agentura spolupracuje pouze s těmi nejlepšími specialisty a překladateli v oblasti právního překladu.

Překlad a lokalizace webových stránek

Překladatelská agentura «Ruský překlad» je připravena provést veškerý cyklus lokalizačních prací Vašich webových stránek a také optimalizaci lokalizovaných webových stránek pro mezinárodní a ruské vyhledávače.

Překlad webových stránek má celou řadu zvláštností. Webové stránky totiž obsahují nejenom text, ale i velké množství grafických objektů informačního charakteru (elementy nabídky, grafická záhlaví stránek atd.), proto pro plnocennou lokalizaci webových stránek jen překlad textu nestačí. Překlad webových stránek je proto nezbytné upravit, tj. vlastně vytvořit nové stránky s použitím přeloženého textu, tak aby se jejich design nelišil od originálního designu. Jinými slovy, přeložené webové stránky se nesmí lišit od originálních, samozřejmě tedy kromě použitého jazyka.

Proto se na lokalizaci webových stránek podílí nejenom překladatelé, ale i designéři, korektoři a někdy také programátoři.

Pokud je pro Vás důležité, aby o se o obsahu Vašich webových stránek dozvěděli po celém světě, specialisté naší překladatelské agentury, společně s předními specialisty v oblasti umělecko-literaturního a technického překladu, jsou připraveni Vám v tom pomoci. Jsme připraveni provést celý cyklus lokalizačních prací Vašich webových stránek a také optimalizaci již lokalizovaných webových stránek pro mezinárodní vyhledávače.

Charakteristickou zvláštností naších překladů je to, že vždy necháváme kontrolovat přeložený text rodilými mluvčími jazyka. Taková kontrola Vám zaručí, že v překladu webových stránek nebudou chyby, kterých si všimnou pouze rodilí mluvčí.

Za náročnost při práci s grafikou a animací je možné určité zvýšení cen za tyto práce, nicméně není značné.

Vysoká profesionalita překladatelů naší překladatelské agentury, velké množství námi poskytovaných služeb, pružnost při plnění zakázek, snadnost objednání služeb – tyto a mnohé jiné faktory nás odlišují od ostatních agentur na trhu překladatelských služeb v České republice, Rusku a v celosvětové síti Internet. Možná, že právě Vy nyní potřebujete kvalitně přeložit Váš text, nebo to v dohledné době budete potřebovat, proto Vám doporučujeme přidat odkaz na naší překladatelskou agenturu do "Oblíbených" ve Vašem vyhledávači.

Překládáme

Angličtina
Arabština
Arménština
Ázerbájdžánština
Běloruština
Bulharština
Čeština
Čínština
Dánština
Estonština
Finština
Francouzština
Gruzínština
Hebrejština
Chorvatština
Italština
Japonština
Kazaština
Korejština
Litevština
Lotyština
Maďarština
Makedonština
Němčina
Nizozemština
Norština
Perština
Polština
Portugalština
Rumunština
Ruština
Řečtina
Slovenština
Slovinština
Srbština
Španělština
Švédština
Turečtina
Ukrajinština

  O SPOLEČNOSTI | CENY | OTÁZKY A ODPOVĚDI | KLIENTI | PŘEKLADATELŮM | ONLINE PŘEKLAD | KONTAKTY
nabízíme překlady do ruštiny nabízíme překlady do angličtiny Překladatelská agentura překlad z ruštiny překlad z němčiny
?
Vaše společnost