Vertaalbureau “Russische vertaling” ->> Professionele vertalers Tsjechisch
Engels Russisch Frans Duits Italiaans Spaans Tsjechisch Grieks Oekraïns
Kostenevaluatie van vertaling
Openingsuren ons bureau

Man–Vrij: 10.00-19.00
Zat: 10.00-15.00
Zon: Gesloten

E–mail voor bestellingen:
info@1russian.com

alefcom

ICQ#464205868
add to contacts
send a message


Vertaling van Tsjechisch / vertaling naar Tsjechisch

Het vertaalbureau “Russische vertaling" biedt u de diensten van de professionele vertalers Tsjechisch. Onze specialisaties zijn: olie- en gasindustrie, voedingsindustrie, meetapparatuur, software, medische teksten, business, financiën, ecologie, reclame, juridische documentatie, management en marketing, technische documentatie van hoog niveau enz.

In ons vertaalbureau worden vertalingen van en naar  het Tsjechisch door de professionele vertalers Tsjechisch gedaan.

We leveren vertalingen naar en vanuit het Tsjechisch zowel aan (staats-) organisaties als aan particuleren. We leveren alle soorten tolk-en vertaaldiensten in het Tsjechisch, inclusief simultaan tolken.

Vertalingen van verschillende soorten documenten naar en vanuit het Tsjechisch, o.a. technische, juridische en medische documenten, documenten die met kunst te maken hebben enz., maar ook vertalingen van software en computerspellen. 

Tolken Tsjechisch (businessmeetings, besprekingen, telefonische gesprekken, audio- en videoopnames in het Tsjechisch) wordt afhankelijk van de wens van de klant óf door de Russische tolken Tsjechisch, óf door de native-speaker gedaan. We garanderen u de snelle komst van onze tolken Tsjechisch naar een locatie binnen en buiten Wit-Rusland.

De beëdiging naar en vanuit het Tsjechisch. We vertalen en beëdigen alle soorten commerciële en privé documenten die volgens de wetgeving beëdigd moeten worden.

We garanderen u dat uw informatie strikt vertrouwelijk blijft; elke tolk/vertaler Tsjechisch tekent de overeenkomst inzake geheimhouding.

Tolken vertalers Tsjechisch die bij ons vertaalbureau ingeschreven staan zijn  specialisten met diploma’s van toonaangevende Russische en Tsjechische universiteiten (ook militaire tolken/vertalers), maar ook native speakers Tsjechisch die zich als specialisten van hoog niveau en als betrouwbare businesspartners hebben bewezen.

Vertaling van het Tsjechisch naar het Russische. Behalve Engels-Tsjechische en Tsjechisch-Engels vertalingen kunt u een vertaling van het Tsjechisch naar het Engels, Duits, Spaans, Portugees en de andere Europese, Asiatische en GOS-talen bestellen. 

Minimale grootte van de te vertalen tekst naar en van het Tsjechisch: 300 woorden.

Korte informatie over het Tsjechisch

Het Tsjechisch (čeština, český jazyk) is een West-Slavische taal met ongeveer 12 miljoen sprekers. Tsjechisch wordt vooral gesproken in Tsjechië (10,2 miljoen inwoners), maar ook in de buurlanden (met name Slowakije en Oostenrijk) en landen met veel Tsjechische immigranten, zoals de Verenigde Staten en Canada. Sinds 1 mei 2004 is het Tsjechisch een van de officiële werktalen van de Europese Unie.

Het Tsjechisch is onder de West-Slavische talen het nauwst verwant met het Slowaaks, gevolgd door het Oppersorbisch en het Pools. Het Tsjechisch en het Slowaaks zijn tot op zeer grote hoogte onderling verstaanbaar. Wel hebben Tsjechen en Slowaken van de jongste generatie meer moeite om elkaar te verstaan, dit doordat ze na het uiteenvallen van Tsjechoslowakije in 1993 niet meer dagelijks met elkaars taal geconfronteerd worden.

Sociolinguïstische situatie
De sociolinguïstische situatie van het Tsjechisch is zeer complex, met name door de ontstaansgeschiedenis van de huidige standaardtaal. De situatie is in zekere zin vergelijkbaar met die van het Nederlands in Vlaanderen, al wordt ze nog sterker gekenmerkt door diglossie (een vorm van tweetaligheid). De officiële standaardtaal (spisovná čeština) wordt vooral gebruikt voor geschreven teksten. In gesproken vorm wordt de standaardtaal gebruikt in het onderwijs, in het politieke, wetenschappelijke en maatschappelijke debat en in de berichtgeving op radio en televisie.

De standaardtaal staat echter vrij ver af van de moedertaal van de meeste mensen. De meeste Tsjechen hebben een van de volgende variëteiten als moedertaal:

Het zogenoemde obecná čeština (Algemeen-Tsjechisch), dat vooral in Bohemen wordt gebruikt en daar op enkele uitzonderingen na de dialecten heeft verdrongen. Het bevat veel elementen van het Praags, en het gebruik ervan wordt daarom buiten Bohemen vaak opgevat als een ongepaste uiting van 'pragocentrisme'.
Regiolecten, stadsdialecten en dialecten. Dialecten zijn het sterkst vertegenwoordigd in het oosten van het land (Moravië en Silezië).
Doordat de standaardtaal in Tsjechië altijd een later, op school aangeleerde taalvorm is, dringen elementen uit substandaardvariëteiten gemakkelijk door in het taalgebruik bij het spreken van de standaardtaal. Het betreft dan met name morfologische elementen (vormen en uitgangen van bijvoorbeeld werkwoorden en zelfstandige naamwoorden) en elementen uit het lexicon (woorden). In welke mate een spreker dergelijke elementen gebruikt als hij de standaardtaal spreekt, hangt af van de formaliteit van de situatie, maar ook van sociale en regionale factoren, van iemands leeftijd en taalvaardigheid.

Tussen de standaardtaal aan de ene kant en het obecná čeština, de regiolecten en de (stads)dialecten aan de andere kant ontwikkelt zich langzaam een nationale, bovenregionale spreektaal (běžná mluva). De positie van deze variëteit is vrij zwak en heeft vooral voet aan de grond gekregen in het oosten, in de gebieden waar het obecná čeština historisch zwak vertegenwoordigd is.

Al deze verschillende variëteiten zijn niet duidelijk van elkaar afgegrensd: elementen en kenmerken van de verschillende variëteiten lopen continu door elkaar, waardoor de taalsituatie in Tsjechië voor buitenlanders complex en erg ondoorzichtig is.

In het dagelijks spraakgebruik is het gebruik van woorden afkomstig uit het Duits niet ongewoon, bijvoorbeeld ksicht (voor gezicht) en kšeft (voor handel).

Geschiedenis van het Tsjechisch
Het Tsjechisch kende een periode van grote bloei tussen de 13e en de 16e eeuw en is daarmee een van de oudste cultuurtalen van Europa. De taal was bruikbaar voor alle in die tijd denkbare genres, zoals kronieken, legendes en in een later stadium ook voor juridische, theologische, filosofische en andere wetenschappelijke teksten. Aan het einde van de 16e eeuw kende het Tsjechisch een grote mate van uniformiteit en stabiliteit, zowel in zijn geschreven als in zijn gesproken vorm. Bekende denkers die het Tsjechisch gebruikten, waren bijvoorbeeld Jan Hus en Jan Amos Comenius. Het Tsjechisch beïnvloedde in die periode ook andere Slavische talen, zoals het Pools, het Sorbisch en het Slowaaks.

Aan deze bloei kwam een eind in 1620, toen Tsjechië onder het bewind van de Habsburgers kwam. Het Duits en in mindere mate het Latijn werden de overheersende talen in het bestuur, de literatuur en het maatschappelijk leven. De Tsjechische culturele elite onderging een sterke germanisering; het Tsjechisch werd vooral in leven gehouden door de bevolking in de steden en op het platteland. Pas aan het eind van de 18e eeuw, rond het begin van de nationale wedergeboorte, kwam aan deze stagnatie een einde, toen men de taal ging beschouwen als een essentieel en onvervreemdbaar onderdeel van de eigen nationale identiteit.

Toen de belangstelling voor de eigen taal weer toenam, was het Tsjechisch van de 16e eeuw - met zijn stabiele norm - inmiddels verloren gegaan. Doordat de overheersende taal in die dagen het Duits was, had men een probleem bij het vaststellen van een norm die niet alleen voor mondeling taalgebruik geschikt was, maar ook voor alle genres, registers en stijlniveaus van de geschreven taal. Noodgedwongen greep men voor een groot deel terug op de oude normen. De gecompliceerde sociolinguïstische situatie vindt in belangrijke mate hier haar oorsprong: de taalontwikkeling was - mede door het gebrek aan een norm - in de tussentijd niet stil blijven staan. Twee personen die in die dagen in belangrijke mate de huidige vorm van het Tsjechisch hebben bepaald, zijn Josef Dobrovský, die in 1809 een Tsjechische grammatica publiceerde, en Josef Jungmann, van wiens hand tussen 1835 en 1839 een Tsjechisch-Duits woordenboek verscheen. De woordenschat werd aangepast aan de moderne tijd en uitgebreid met leenvertalingen en met leenwoorden uit andere Slavische talen, met name het Russisch en het Pools.

We vertalen

Arabisch
Armeens
Azerbaijaans
Bulgaars
Chinees
Deens
Duits
Engels
Estisch
Fins
Frans
Grieks
Georgisch
Hebreeuws
Hongaars
Italiaans
Japaans
Kazachs
Koreaans
Kroatisch
Litouws
Lets
Macedonisch
Mongools
Nederlands
Noors
Oekraïns
Perzisch
Pools
Portugees
Romeens
Russisch
Servisch
Slowaaks
Sloveens
Spaans
Tsjechisch
Turks
Wit-Russisch
Zweeds
   HOME | PRIJZEN | VRAAG–ANTWOORD | KLANTEN | VACATURES | ONLINE VERTALING | INFORMATIE
Vertaalbureau Russische vertaling Engels vertaling Nederlands vertaling Frans vertaling
?
Uw bedrijf