Vertaalbureau “Russische vertaling” ->> Professionele vertalers Engels
Engels Russisch Frans Duits Italiaans Spaans Tsjechisch Grieks Oekraïns
Kostenevaluatie van vertaling
Openingsuren ons bureau

Man–Vrij: 10.00-19.00
Zat: 10.00-15.00
Zon: Gesloten

E–mail voor bestellingen:
info@1russian.com

alefcom

ICQ#464205868
add to contacts
send a message


Vertaling van Engels / vertaling naar Engels

Het vertaalbureau “Russische vertaling" biedt u de diensten van de professionele vertalers Engels. Onze specialisaties zijn: olie- en gasindustrie, voedingsindustrie, meetapparatuur, software, medische teksten, business, financiën, ecologie, reclame, juridische documentatie, management en marketing, technische documentatie van hoog niveau enz.

In ons vertaalbureau worden vertalingen van en naar  het Engels door de professionele vertalers Engels gedaan.

We leveren vertalingen naar en vanuit het Engels zowel aan (staats-) organisaties als aan particuleren. We leveren alle soorten tolk-en vertaaldiensten in het Engels, inclusief simultaan tolken.

Vertalingen van verschillende soorten documenten naar en vanuit het Engels, o.a. technische, juridische en medische documenten, documenten die met kunst te maken hebben enz., maar ook vertalingen van software en computerspellen. 

Tolken Engels (businessmeetings, besprekingen, telefonische gesprekken, audio- en videoopnames in het Engels) wordt afhankelijk van de wens van de klant óf door de Russische tolken Engels, óf door de native-speaker gedaan. We garanderen u de snelle komst van onze tolken Engels naar een locatie binnen en buiten Wit-Rusland.

De beëdiging naar en vanuit het Engels. We vertalen en beëdigen alle soorten commerciële en privé documenten die volgens de wetgeving beëdigd moeten worden.

We garanderen u dat uw informatie strikt vertrouwelijk blijft; elke tolk/vertaler Engels tekent de overeenkomst inzake geheimhouding.

Tolken vertalers Engels die bij ons vertaalbureau ingeschreven staan zijn  specialisten met diploma’s van toonaangevende Russische en Engelse universiteiten (ook militaire tolken/vertalers), maar ook native speakers Engels die zich als specialisten van hoog niveau en als betrouwbare businesspartners hebben bewezen.

Vertaling van het Engels naar het Russische. Behalve Engels-Nederlands en Nederlands-Engels vertalingen kunt u een vertaling van het Engels naar het Frans, Duits, Spaans, Portugees en de andere Europese, Asiatische en GOS-talen bestellen. 

Minimale grootte van de te vertalen tekst naar en van het Engels: 300 woorden.

Korte informatie over het Engels

Het Engels (English) behoort tot de West-Germaanse tak van de Germaanse talen en is verwant aan het Scots en het Fries. In mindere mate is het verwant met het Nederlands, Duits en de Scandinavische talen. Het Engels heeft een grote invloed ondergaan van het Frans, door de eeuwenlange Normandische overheersing van Engeland. Ook zijn er veel leenwoorden uit andere Romaanse talen (Latijn, Spaans en Italiaans). Het heeft ongeveer 354 miljoen moedertaalsprekers en meer dan een miljard mensen die het als tweede taal spreken. Het Engels is de taal die het meest wordt onderwezen en begrepen over de hele wereld.

Geschiedenis
Het Engels is ontstaan uit de Germaanse talen die in Groot-Brittannië gesproken werden, in het bijzonder de taal van de Angelen, de Saksen en de Juten. Het is sterk beïnvloed door het Oudnoords (dankzij de vele Vikingen die er zich vestigden tussen 800-1000) en vooral het Frans (na de verovering door de Normandiërs in 1066). De grammaticale structuur is Germaans maar met heel veel woorden ontleend aan het Frans en Latijn. Men noemt Engels soms een brugtaal tussen de Germaanse en Romaanse talen.

Het Engels wordt doorgaans als volgt geperiodiseerd:

Oudengels, 7e en 8e eeuw, ook bekend als Angelsaksisch, geattesteerd in Beowulf
Middelengels, 12e-15e eeuw, invloed vanuit het Normandisch (een Frans dialect) na de slag bij Hastings
Nieuw-Engels, 16e eeuw tot heden

Modern gebruik
De Engelse taal is vanaf de 20e eeuw de invloedrijkste taal ter wereld. Dit is deels het gevolg van de Britse expansie in de 19e eeuw waardoor het Engels in veel voormalige koloniën nog steeds de voornaamste (ambtelijke en bestuurlijke) taal is maar vooral door de cultureel en wetenschappelijk dominerende Verenigde Staten.

Eerste taal
Engels is de officiële taal van onder andere Australië, Belize, Nieuw-Zeeland en Nigeria, en een van de officiële talen van onder andere Canada, Ierland en Zuid-Afrika. Engels fungeert de facto als officiële taal van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika.

Tweede taal
Het Engels wordt door veel mensen als tweede taal gesproken. Als men de eerste- en tweedetaalsprekers bij elkaar optelt, is het zelfs de meest gebruikte taal ter wereld. Beschouwt men alleen eerstetaalsprekers, dan wordt het Engels nog overtroffen door het Chinees. De taal fungeert als lingua franca bij de communicatie in wetenschap, techniek en het internationale politieke en economische verkeer over de gehele wereld.

Het Engels is in Nederland voor veel mensen hun tweede en in Vlaanderen hun derde taal. In het voortgezet onderwijs is het Engels een verplicht vak. Leerlingen moeten hier eindexamen in doen.

'Zie voor meer informatie het artikel Engels in Nederland'

Woordenschat
Het Engels heeft een zeer grote woordenschat, dit komt vooral doordat er vaak twee woorden zijn voor één woord: een Germaans en een Romaans (bijvoorbeeld 'freedom' en 'liberty' betekenen beide 'vrijheid'). De Germaanse woorden worden vaker in dagelijks taalgebruik gebruikt en de Romaanse vaker in officiële schrifttaal. Het Nederlands kent dit fenomeen ook, maar in (veel) mindere mate. Het aantal woorden in de Engelse taal wordt betwist, maar volgens de Oxford Dictionary zijn het minimaal 500.000.

Volgens de Shorter Oxford Dictionary zijn de woorden in het Engels van deze oorsprong:

Frans, inclusief oud-Frans en anglo-Frans: 28.3%
Latijn: 28.24%
Andere Germaanse talen (Oudengels / Middelengels, Oud-Noords en (Oud-)Nederlands): 25%
Grieks: 5.32%
Andere talen/onbekend: ongeveer 8%
Het Nederlands heeft ook een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het Engels, vooral in woorden die te maken hebben met de scheepvaart. Enkele bekende woorden met Nederlandse oorsprong zijn: cookie (koekje), cruise (doorkruisen), dike (dijk), Santa Claus (van Sinterklaas), waffle (wafel) en yacht (jachtboot)

Spelling
Het Engels heeft een zeer diepe orthografie, dat wil zeggen: er is weinig verband tussen uitspraak en schrijfwijze. 40 klanken worden op 1120 verschillende wijzen geschreven. Volgens onderzoeker Eraldo Paulesu van de Milaanse universiteit is dit er de oorzaak van, dat in Engelstalige landen 2 keer zoveel dyslexie-diagnoses worden gesteld als in Italië. In het Italiaans worden 25 klanken op slechts 33 verschillende wijzen geschreven.

We vertalen

Arabisch
Armeens
Azerbaijaans
Bulgaars
Chinees
Deens
Duits
Engels
Estisch
Fins
Frans
Grieks
Georgisch
Hebreeuws
Hongaars
Italiaans
Japaans
Kazachs
Koreaans
Kroatisch
Litouws
Lets
Macedonisch
Mongools
Nederlands
Noors
Oekraïns
Perzisch
Pools
Portugees
Romeens
Russisch
Servisch
Slowaaks
Sloveens
Spaans
Tsjechisch
Turks
Wit-Russisch
Zweeds
   HOME | PRIJZEN | VRAAG–ANTWOORD | KLANTEN | VACATURES | ONLINE VERTALING | INFORMATIE
Vertaalbureau Russische vertaling Engels vertaling Nederlands vertaling Frans vertaling
?
Uw bedrijf