Vertaalbureau “Russische vertaling” ->> Professionele vertalers Frans
Engels Russisch Frans Duits Italiaans Spaans Tsjechisch Grieks Oekraïns
Kostenevaluatie van vertaling
Openingsuren ons bureau

Man–Vrij: 10.00-19.00
Zat: 10.00-15.00
Zon: Gesloten

E–mail voor bestellingen:
info@1russian.com

alefcom

ICQ#464205868
add to contacts
send a message


Vertaling van Frans / vertaling naar Frans

Het vertaalbureau “Russische vertaling" biedt u de diensten van de professionele vertalers Frans. Onze specialisaties zijn: olie- en gasindustrie, voedingsindustrie, meetapparatuur, software, medische teksten, business, financiën, ecologie, reclame, juridische documentatie, management en marketing, technische documentatie van hoog niveau enz.

In ons vertaalbureau worden vertalingen van en naar  het Frans door de professionele vertalers Frans gedaan.

We leveren vertalingen naar en vanuit het Frans zowel aan (staats-) organisaties als aan particuleren. We leveren alle soorten tolk-en vertaaldiensten in het Frans, inclusief simultaan tolken.

Vertalingen van verschillende soorten documenten naar en vanuit het Frans, o.a. technische, juridische en medische documenten, documenten die met kunst te maken hebben enz., maar ook vertalingen van software en computerspellen. 

Tolken Frans (businessmeetings, besprekingen, telefonische gesprekken, audio- en videoopnames in het Frans) wordt afhankelijk van de wens van de klant óf door de Russische tolken Frans, óf door de native-speaker gedaan. We garanderen u de snelle komst van onze tolken Frans naar een locatie binnen en buiten Wit-Rusland.

De beëdiging naar en vanuit het Frans. We vertalen en beëdigen alle soorten commerciële en privé documenten die volgens de wetgeving beëdigd moeten worden.

We garanderen u dat uw informatie strikt vertrouwelijk blijft; elke tolk/vertaler Frans tekent de overeenkomst inzake geheimhouding.

Tolken vertalers Frans die bij ons vertaalbureau ingeschreven staan zijn  specialisten met diploma’s van toonaangevende Russische en Franse universiteiten (ook militaire tolken/vertalers), maar ook native speakers Frans die zich als specialisten van hoog niveau en als betrouwbare businesspartners hebben bewezen.

Vertaling van het Frans naar het Russische. Behalve Engels-Franse en Frans-Engels vertalingen kunt u een vertaling van het Frans naar het Engels, Duits, Spaans, Portugees en de andere Europese, Asiatische en GOS-talen bestellen. 

Minimale grootte van de te vertalen tekst naar en van het Frans: 300 woorden.

Korte informatie over het Frans

Het Frans behoort tot de Romaanse talen en heeft zich zoals al deze talen ontwikkeld uit het Latijn. Het Frans wijkt echter op een groot aantal punten van de andere Romaanse talen af. Ten eerste kent het Frans een verregaande afslijting van morfologische uitgangen. Ten tweede heeft het Frans een groot aantal brekingen en klankmutaties, die al in het Oudfrans optraden en in het Middelfrans nog verder zijn geëvolueerd. Ten derde heeft het een licht Keltisch substraat (terug te vinden in een woord als quatre-vingts, "tachtig", letterlijk "vier-twintigen"; in de Keltische talen telt men in twintigtallen) en een vrij ingrijpend Germaans, vooral Frankisch, superstraat, dat zich onder meer uit in de dubbele ontkenningen ne ... pas, ne ... rien, ne ... personne enz.

Verbreiding
Het Frans wordt gesproken door ongeveer 72 miljoen mensen als hun moedertaal. Het wordt gesproken door 53 miljoen mensen in Frankrijk, 7,5 miljoen mensen in Canada (voornamelijk in Québec), 4 miljoen in België (voornamelijk in Wallonië en Brussel) en 1,3 miljoen in Zwitserland. Het Cajun-Frans in Louisiana gaat snel achteruit; het werd in 2000 door minder dan 200.000 mensen gesproken.

Als taal van de onderdrukkende klassen in Rusland, Spanje, Engeland, Duitsland en elders (tsaren, koningen, adellijke renteniers, ...) is het gaandeweg sinds de val van het Ancien Régime meestal door de landelijke voertalen verdrongen, maar niettemin wordt het, in de nasleep van Frankrijks kolonialistische imperiumopbouw, naast door de bovenvermelde moedertaalsprekers, nog door zeker 50 miljoen mensen als tweede taal gebruikt. Met name in Afrika en wat minder in Zuidoost-Azië speelt het Frans een grote rol als cultuurtaal, omdat de bevolking ofwel meerdere volkstalen spreekt ofwel een taal die geen ontplooiingskansen heeft gehad. Daar geldt het Frans als 'neutrale' factor voor de elite. Het is in veel Afrikaanse landen een officiële taal, vaak de enige.

Het Frans wordt in vijfenveertig landen en territoria gesproken. In minimaal vijf van die gebieden (Frankrijk, Frans-Polynesië, Monaco, Nieuw-Caledonië en Saint-Pierre en Miquelon) is dit zelfs de meest gesproken taal. Daarnaast is het Frans een belangrijke immigrantentaal in elf andere landen.

Het Frans is nog steeds, ondanks de opkomst van het Engels, een belangrijke taal in het diplomatieke verkeer. Het is een van de officiële talen van de Verenigde Naties. Tot in de eerste helft van de 20e eeuw was het Frans de belangrijkste internationale taal; dit vind je onder andere terug in het gebruik van Franse termen in de posterijen.

Geschiedenis
Er zijn Franstalige geschriften die op zijn vroegst dateren uit de 9e eeuw. Het oudste document in het Frans is de Eed van Straatsburg, die blijkbaar door het gewone volk begrepen moesten worden. Vanaf de 12e eeuw kan van een literaire cultuur gesproken worden; de Gouden Eeuw van het Frans was tijdens de 17e eeuw, vooral door de literaire werken van Corneille, Racine en Molière. In de 18e eeuw maakte het Latijn voor wetenschappelijke publicaties steeds meer plaats voor het Frans, wat de helderheid en precisie van de taal zelf ten goede kwam. Men deelt het Frans in in het Oudfrans (ongeveer tot de dertiende eeuw), het Middelfrans (tot de zestiende eeuw) en het Nieuwfrans. De moderne Franse spelling stamt, net als de Engelse, grotendeels uit het einde van de Middeleeuwen; omdat de uitspraak sindsdien is veranderd, is de schrijfwijze tegenwoordig verre van fonetisch. Ze vertelt ons dan ook meer over de situatie in de Middeleeuwen, toen alle eindletters nog werden uitgesproken (filles klonk dus zoals het geschreven werd), de ai en de oi nog wijde tweeklanken waren en de ou meer als oow klonk (evenals de Middelnederlandse oe in boec!).

De meeste "Franse" teksten tot aan de veertiende eeuw zijn gesteld in de zuidelijke dialecten, het Occitaans dus.

Franse taal in Nederland
Het Frans is in Nederland jarenlang de voertaal geweest van de elite. Dit valt bijvoorbeeld te zien aan het Nederlandse wapen, waar Je maintiendrai ("ik zal handhaven") in staat. Het Frans wordt echter steeds minder gesproken.

Het Frans was vooral in de 17e, 18e en 19e eeuw de taal van de Europese elite en fungeerde als lingua franca. Dit kwam onder meer doordat Frankrijk een belangrijke rol speelde in de politiek (denk aan Lodewijk XIV en Napoleon). Nederland was zelfs kortstondig onderdeel van Frankrijk, van 1810 tot 1815, en het Frans was in die periode de officiële taal van het land, naast het Nederlands. Tot 1892 bestond er een Franstalige krant genaamd Le Courrier de la Meuse voor Maastrichtenaren met het Frans als moedertaal. De Loi concernant les Mines, les Minières et les Carrières was de laatste Franstalige wet binnen het Nederlandse recht en verdween in 2003. In het onderwijs werd het Frans als tweede taal tot ver in de 20e eeuw belangrijker beschouwd dan het Engels.

Naarmate de invloed van Frankrijk afnam in Europa, nam de invloed van de Franse taal ook af. Toch oefenen het land en de taal nog steeds een grote aantrekkingskracht op Nederlanders. Dit valt al te zien aan dat Frankrijk al jaren de populairste vakantiebestemming is van Nederlanders. Ook zijn er heel veel Franse woorden in het Nederlands te vinden (garage, bureau, portemonnee, lingerie). Andersom heeft ook het Nederlands sporen in het Frans achtergelaten, en niet alleen op terreinen als de scheepvaart (matelot: matroos) en de waterwerken: polders en digues (dijken). Ook woorden als bière (bier), drôle (drol: grappig) en boulevard (bolwerk) komen uit het Nederlands.

Ook in het voortgezet onderwijs blijft het Frans een bevoorrechte positie houden, alhoewel het Frans wel onder hevige concurrentie lijdt van het Engels, Duits en tegenwoordig ook Spaans in het beroepsonderwijs. Hoewel de kennis afneemt is het op bijna iedere middelbare school een verplicht vak. Wel is er steeds meer passieve kennis: leerlingen kunnen de taal wel lezen, maar niet schrijven of spreken. Ook zijn er op de universiteit steeds minder studenten Frans (er zijn zelfs meer studenten Nederlands in Frankrijk dan andersom!).

We vertalen

Arabisch
Armeens
Azerbaijaans
Bulgaars
Chinees
Deens
Duits
Engels
Estisch
Fins
Frans
Grieks
Georgisch
Hebreeuws
Hongaars
Italiaans
Japaans
Kazachs
Koreaans
Kroatisch
Litouws
Lets
Macedonisch
Mongools
Nederlands
Noors
Oekraïns
Perzisch
Pools
Portugees
Romeens
Russisch
Servisch
Slowaaks
Sloveens
Spaans
Tsjechisch
Turks
Wit-Russisch
Zweeds
   HOME | PRIJZEN | VRAAG–ANTWOORD | KLANTEN | VACATURES | ONLINE VERTALING | INFORMATIE
Vertaalbureau Russische vertaling Engels vertaling Nederlands vertaling Frans vertaling
?
Uw bedrijf