Vertaalbureau “Russische vertaling” ->> Professionele vertalers Hongaars
Engels Russisch Frans Duits Italiaans Spaans Tsjechisch Grieks Oekraïns
Kostenevaluatie van vertaling
Openingsuren ons bureau

Man–Vrij: 10.00-19.00
Zat: 10.00-15.00
Zon: Gesloten

E–mail voor bestellingen:
info@1russian.com

alefcom

ICQ#464205868
add to contacts
send a message


Vertaling van Hongaars / vertaling naar Hongaars

Het vertaalbureau “Russische vertaling" biedt u de diensten van de professionele vertalers Hongaars. Onze specialisaties zijn: olie- en gasindustrie, voedingsindustrie, meetapparatuur, software, medische teksten, business, financiën, ecologie, reclame, juridische documentatie, management en marketing, technische documentatie van hoog niveau enz.

In ons vertaalbureau worden vertalingen van en naar  het Hongaars door de professionele vertalers Hongaars gedaan.

We leveren vertalingen naar en vanuit het Hongaars zowel aan (staats-) organisaties als aan particuleren. We leveren alle soorten tolk-en vertaaldiensten in het Hongaars, inclusief simultaan tolken.

Vertalingen van verschillende soorten documenten naar en vanuit het Hongaars, o.a. technische, juridische en medische documenten, documenten die met kunst te maken hebben enz., maar ook vertalingen van software en computerspellen. 

Tolken Hongaars (businessmeetings, besprekingen, telefonische gesprekken, audio- en videoopnames in het Hongaars) wordt afhankelijk van de wens van de klant óf door de Russische tolken Hongaars, óf door de native-speaker gedaan. We garanderen u de snelle komst van onze tolken Hongaars naar een locatie binnen en buiten Wit-Rusland.

De beëdiging naar en vanuit het Hongaars. We vertalen en beëdigen alle soorten commerciële en privé documenten die volgens de wetgeving beëdigd moeten worden.

We garanderen u dat uw informatie strikt vertrouwelijk blijft; elke tolk/vertaler Hongaars tekent de overeenkomst inzake geheimhouding.

Tolken vertalers Hongaars die bij ons vertaalbureau ingeschreven staan zijn  specialisten met diploma’s van toonaangevende Russische en Hongaarse universiteiten (ook militaire tolken/vertalers), maar ook native speakers Hongaars die zich als specialisten van hoog niveau en als betrouwbare businesspartners hebben bewezen.

Vertaling van het Hongaars naar het Russische. Behalve Engels-Hongaarse en Hongaars-Engels vertalingen kunt u een vertaling van het Hongaars naar het Engels, Duits, Spaans, Portugees en de andere Europese, Asiatische en GOS-talen bestellen. 

Minimale grootte van de te vertalen tekst naar en van het Hongaars: 300 woorden.

Korte informatie over het Hongaars

Het Hongaars (Magyar) is de officiële taal van Hongarije en daarnaast de taal van omvangrijke Hongaarse minderheden in Roemenië, Slowakije, Servië en Oekraïne, en van kleinere minderheden in Kroatië, Slovenië en Oostenrijk. De taal heeft daarmee zo'n 14,5 miljoen sprekers. Het is daarmee de grootste taal in Europa (buiten Turkije) die niet tot de Indo-Europese talen behoort. Het Hongaars is de grootste van de Finoegrische talen.

Binnen de Finoegrische talen vertegenwoordigt het Hongaars, samen met het Mansi en het Chanti, de Oegrische tak. Geen enkele andere Finoegrische taal lijkt zoveel op het Hongaars dat er sprake zou kunnen zijn van onderlinge verstaanbaarheid. Het verwante Fins is voor een Hongaar even onbegrijpelijk als voor een Nederlander of Belg.

Het Hongaars is in het eerste millennium na Christus met de Hongaren uit het oosten naar Europa gekomen. Onderweg werd de woordenschat uitgebreid met veel woorden uit Turkse en Iraanse talen. Sinds de taal ruim duizend jaar geleden het Karpatenbekken bereikte, onderging de taal invloeden van de omringende Slavische en Germaanse talen en in mindere mate van het Latijn en het Italiaans. Tegenwoordig is het Engels de belangrijkste bron van nieuwe woorden. De invloed van het Russisch is nooit groot geweest.

Het Hongaars is altijd met het Latijnse schrift geschreven. De oudste Hongaarse tekst, de zogenaamde Lijkrede (Halotti beszéd) dateert van het einde van de twaalfde eeuw. Het is de oudste bewaard gebleven geschreven tekst in enige Finoegrische taal.

De Hongaarse standaardtaal berust op het noordoostelijke dialect. De verschillen tussen de Hongaarse dialecten zijn overigens gering.

Het Nederlandstalige woord koets (en het Engelstalige woord coach) komen uit het Hongaars, van het woord kocsi dat tegenwoordig auto betekent, naar de plaats Kocs waar koetsen gemaakt werden. Ook het woord gareel komt uit het Hongaars (garély).

Karakteristiek voor het Hongaars
Kenmerkend voor de meeste Finoegrische talen en zeker ook voor het Hongaars is dat veel informatie binnen één woord wordt samengebracht. Zulke talen worden agglutinerende talen genoemd. De constructie „in mijn huis” luidt in het Hongaars házamban en „ik zie jou” luidt látlak.
De hierbij gebruikte achtervoegsels zijn er meestal in twee vormen: één met een lage klinkers en één (of twee) met hoge klinkers. Welke gebruikt wordt hangt af van het woord waaraan de achtervoegsels worden toegevoegd: vocaalharmonie, bijvoorbeeld házamban „in mijn huis” en kertemben „in mijn tuin”.
De werkwoordsvorm geeft aan of het lijdend voorwerp bepaald of onbepaald is (en natuurlijk of het onderwerp enkelvoud of meervoud is en welke persoon het onderwerp is).
Geen grammaticaal geslacht: er is geen verschil tussen mannelijk en vrouwelijk (of onzijdig), zelfs niet tussen de woorden voor hij en zij.
Na een telwoord volgt altijd enkelvoud (két ház is letterlijk „twee huis”).
Het Hongaars is de enige Finoegrische taal met lidwoorden (ház „huis”, egy ház „een huis”, a ház „het huis”).
Het accent ligt op de eerste lettergreep van een woord.
Het werkwoord hebben ontbreekt. In plaats hiervan wordt een datief-vorm van het werkwoord zijn gebruikt, in combinatie met een bezitsuitgang van het persoonlijk vernaamwoord.
Er zijn slechts twee werkwoordstijden in de aantonende wijs (tegenwoordige en verleden tijd). Toekomst wordt met een hulpwerkwoord uitgelegd, maar men kan daarvoor ook de tegenwoordige tijd gebruiken.
Naast de aantonende wijs zijn er de voorwaardelijke wijs en de gebiedende/aanvoegende wijs, beide alleen in de tegenwoordige tijd. De verleden tijd van de voorwaardelijke wijs (irrealis van het verleden) wordt gevormd met het hulpwoord volna.
Bepalingen komen consequent voor het bepaalde, en aangezien een familienaam een bepaling bij een „voornaam” is, staan deze vanuit Nederlands gezichtspunt in „omgekeerde” volgorde: Béla Bartók heet in het Hongaars Bartók Béla (NB: niet-Hongaarse namen blijven onveranderd).
Een ander gevolg van bovenstaande is, dat het Hongaars geen voorzetsels heeft, maar achtervoegsels (a házban „in het huis”) en achterzetsels (a ház mögött „achter het huis”). Het gebruik van achtervoegsels leidt sommigen ertoe te zeggen dat het Hongaars een groot aantal naamvallen heeft (tot een twintigtal, afhankelijk van de interpretatie).
Des te opvallender is dan ook de afwezigheid van de genitief. Bezit wordt in de eerste plaats uitgedrukt door een uitgang toe te voegen aan hetgeen bezeten wordt, daarnaast eventueel door de bezitter in de datief te plaatsen. („het huis van Béla” = Béla háza (lett. „Béla zijn huis”) of (met datief) Bélának a háza (lett. „aan Béla zijn huis”)). De datief van de bezitter is overigens typisch voor Indo-Europese talen, geen enkele andere Finoegrische taal heeft dit kenmerk.

We vertalen

Arabisch
Armeens
Azerbaijaans
Bulgaars
Chinees
Deens
Duits
Engels
Estisch
Fins
Frans
Grieks
Georgisch
Hebreeuws
Hongaars
Italiaans
Japaans
Kazachs
Koreaans
Kroatisch
Litouws
Lets
Macedonisch
Mongools
Nederlands
Noors
Oekraïns
Perzisch
Pools
Portugees
Romeens
Russisch
Servisch
Slowaaks
Sloveens
Spaans
Tsjechisch
Turks
Wit-Russisch
Zweeds
   HOME | PRIJZEN | VRAAG–ANTWOORD | KLANTEN | VACATURES | ONLINE VERTALING | INFORMATIE
Vertaalbureau Russische vertaling Engels vertaling Nederlands vertaling Frans vertaling
?
Uw bedrijf