Vertaalbureau “Russische vertaling” ->> Professionele vertalers Noors
Engels Russisch Frans Duits Italiaans Spaans Tsjechisch Grieks Oekraïns
Kostenevaluatie van vertaling
Openingsuren ons bureau

Man–Vrij: 10.00-19.00
Zat: 10.00-15.00
Zon: Gesloten

E–mail voor bestellingen:
info@1russian.com

alefcom

ICQ#464205868
add to contacts
send a message


Vertaling van Noors / vertaling naar Noors

Het vertaalbureau “Russische vertaling" biedt u de diensten van de professionele vertalers Noors. Onze specialisaties zijn: olie- en gasindustrie, voedingsindustrie, meetapparatuur, software, medische teksten, business, financiën, ecologie, reclame, juridische documentatie, management en marketing, technische documentatie van hoog niveau enz.

In ons vertaalbureau worden vertalingen van en naar  het Noors door de professionele vertalers Noors gedaan.

We leveren vertalingen naar en vanuit het Noors zowel aan (staats-) organisaties als aan particuleren. We leveren alle soorten tolk-en vertaaldiensten in het Noors, inclusief simultaan tolken.

Vertalingen van verschillende soorten documenten naar en vanuit het Noors, o.a. technische, juridische en medische documenten, documenten die met kunst te maken hebben enz., maar ook vertalingen van software en computerspellen. 

Tolken Noors (businessmeetings, besprekingen, telefonische gesprekken, audio- en videoopnames in het Noors) wordt afhankelijk van de wens van de klant óf door de Russische tolken Noors, óf door de native-speaker gedaan. We garanderen u de snelle komst van onze tolken Noors naar een locatie binnen en buiten Wit-Rusland.

De beëdiging naar en vanuit het Noors. We vertalen en beëdigen alle soorten commerciële en privé documenten die volgens de wetgeving beëdigd moeten worden.

We garanderen u dat uw informatie strikt vertrouwelijk blijft; elke tolk/vertaler Noors tekent de overeenkomst inzake geheimhouding.

Tolken vertalers Noors die bij ons vertaalbureau ingeschreven staan zijn  specialisten met diploma’s van toonaangevende Russische en Noorse universiteiten (ook militaire tolken/vertalers), maar ook native speakers Noors die zich als specialisten van hoog niveau en als betrouwbare businesspartners hebben bewezen.

Vertaling van het Noors naar het Russische. Behalve Engels-Noorse en Noors-Engels vertalingen kunt u een vertaling van het Noors naar het Engels, Duits, Spaans, Portugees en de andere Europese, Asiatische en GOS-talen bestellen. 

Minimale grootte van de te vertalen tekst naar en van het Noors: 300 woorden.

Korte informatie over het Noors

Het Noors is een Noord-Germaanse of Scandinavische taal met ongeveer 4,5 miljoen sprekers. Het is een officiële taal in Noorwegen.

Het Noors is nauw verwant aan de andere twee vasteland-Scandinavische talen, het Deens en het Zweeds. Deze drie talen zijn onderling redelijk verstaanbaar. Twee andere Scandinavische talen, het IJslands en het Faeröers, zijn niet meer onderling verstaanbaar met het Noors, Zweeds en Deens.

Het Noors heeft twee officiële schrijftalen: Bokmål en Nynorsk, en vele dialecten. Hoewel de meeste dialecten meer op Nynorsk dan op Bokmål lijken, wordt Nynorsk maar door 10 tot 15 procent van de Noren als schrijftaal gebruikt; de rest gebruikt Bokmål.

Anders dan in veel andere landen is het in Noorwegen sociaal geaccepteerd om dialect te spreken. Er is niet zoiets als een "algemeen beschaafd Noors", met uitzondering van het Standard Østnorsk ("standaard oostnoors"), dat echter maar door een zeer beperkt aantal Noren wordt gebruikt. Op televisie en radio wordt vaak een gesproken vorm van één van de twee schrijftalen gehanteerd.

Het Noors wordt geschreven met het Latijnse alfabet, waaraan na de z drie tekens zijn toegevoegd: æ, ø en å. Deze worden gezien als aparte letters. De letters c, q, w, x en z worden nauwelijks gebruikt.

Kenmerkend voor het Noors is de prosodie: het is een toontaal. Er bestaan twee verschillende tonen, en deze kunnen betekenisonderscheidend zijn. De zelfstandige naamwoorden bønder en bønner (de uitspraak is hetzelfde, op de toon of liever het accent na) betekenen respectievelijk "boeren" en "bonen" (het tweede woord kan overigens ook "gebeden" betekenen, afhankelijk van de context).

Geschiedenis van het Noors
Oorspronkelijk werd in alle Scandinavische landen dezelfde taal gesproken: het Oernoords en (vanaf ca. 700) het Oudnoords. Rond 1350, nadat een groot deel van de Noorse bevolking aan een pest-epidemie was bezweken, ontwikkelde zich een aparte Noorse taal, het Middelnoors. Deze taal ging in ca. 1525 over in modern Noors.

Het runenschrift werd gebruikt als schrijftaal tot in de Middeleeuwen, toen het geleidelijk werd vervangen door het Latijnse alfabet.

In 1397 raakte Noorwegen zijn status als zelfstandig koninkrijk kwijt, en in 1536 werd Noorwegen een provincie van Denemarken. Het Deens werd de schrijftaal, de taal van de middenklasse, de ambtenarij, school en kerk. De Noorse taal handhaafde zich echter in de dialecten van het platteland. Vooral in West-Noorwegen behield het Noors zijn eigen karakter.

Nadat Noorwegen in 1814 onafhankelijk werd, ontwikkelden de twee aparte schrijftalen zich in de loop van de 19e eeuw. Het Riksmål ("rijkstaal"), later Bokmål ("boekentaal") genoemd, was gebaseerd op de "beschaafde", verdeensde uitspraak van de elite. Het Landsmål ("landtaal"), later Nynorsk ("nieuwnoors") genoemd, was gebaseerd op de dialecten van West-Noorwegen.

Er ontstond een beweging die één gezamenlijke Noorse taal, het Samnorsk, nastreefde, maar die beweging heeft nooit veel aanhangers gehad. Wel ondergingen beide schrijftalen veel spellingwijzigingen om ze dichter bij elkaar te brengen. De Noren hebben zich er voorlopig bij neergelegd dat er twee Noorse standaardtalen naast elkaar bestaan.

We vertalen

Arabisch
Armeens
Azerbaijaans
Bulgaars
Chinees
Deens
Duits
Engels
Estisch
Fins
Frans
Grieks
Georgisch
Hebreeuws
Hongaars
Italiaans
Japaans
Kazachs
Koreaans
Kroatisch
Litouws
Lets
Macedonisch
Mongools
Nederlands
Noors
Oekraïns
Perzisch
Pools
Portugees
Romeens
Russisch
Servisch
Slowaaks
Sloveens
Spaans
Tsjechisch
Turks
Wit-Russisch
Zweeds
   HOME | PRIJZEN | VRAAG–ANTWOORD | KLANTEN | VACATURES | ONLINE VERTALING | INFORMATIE
Vertaalbureau Russische vertaling Engels vertaling Nederlands vertaling Frans vertaling
?
Uw bedrijf