Odborný překlad textů a dokumentů

Odborný překladProfesionální překlad je překlad provedený zkušeným a kvalifikovaným překladatelem, který má specializované znalosti v daném oboru. Profesionální překladatel má obvykle rozsáhlé zkušenosti s jazyky a jazykovými strukturami a také široký rozhled a odborné znalosti v různých oborech, jako je medicína, právo, technika atd. Profesionální překladatel musí mít také dobré komunikační schopnosti a schopnost přizpůsobit překlad konkrétnímu publiku a kontextu. Je důležité si uvědomit, že profesionální překlad nejen přesně vyjadřuje význam výchozího textu, ale také zachovává styl a formu a zohledňuje kulturní nuance a charakteristiky jazyka, do kterého je text překládán.

Odborný překlad a notářský překlad jsou dva různé typy překladů.

Odborný překlad je překlad textu z jednoho jazyka do druhého, který provádí profesionální překladatel. Odborný překlad může být potřebný v různých situacích, např. při překladu obchodních dokumentů, překladu literárních děl nebo jako doprovod při jednání se zahraničními partnery. Odborný překlad mohou provádět soudní i nesoudní překladatelé a jeho nezbytnost závisí na konkrétní situaci.

Notářsky ověřený překlad je překlad ověřený notářem. Je vyžadován v případech, kdy překlad musí mít úřední status a musí být uznán zákonem. Notářský překlad může být potřebný například pro překlad dokumentů pro imigrační služby, registraci manželství nebo transakci s nemovitostí. Notář překlad ověří a potvrdí podpis překladatele, čímž se překlad stane úředním dokumentem.

Hlavní rozdíl mezi odborným a notářským překladem je tedy v jejich účelu a statusu. Odborný překlad lze použít v různých situacích, zatímco notářský překlad je úřední dokument s právní účinností.

Spoluprací s naší agenturou získáte odborný překlad provedený v souladu s mezinárodními normami. Naše společnost zaručuje vysokou míru odpovědnosti a maximální rychlost provedení písemného překladu při minimálních nákladech, aniž by došlo ke snížení kvality práce.

Jeden komentář: “Odborný překlad textů a dokumentů”

  1. ATT napsal:

    Veškeré dotazy týkající se odborných překladů pište sem. Rádi vám na ně co nejobjektivněji odpovíme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *Ceník našich překladatelských služeb

Translation price in EUR per 1 word in the source text. Price includes evaluation, preparation of the original for translation, translation and simple formatting.
Languages Machine translation and light proofreading Professional and specialised translation Premium (translation, specialised editing and quality control)
Armenian translation 0,05 0,08 0,12
Azerbaijani translation 0,05 0,08 0,12
Belarusian translation 0,05 0,08 0,12
Bulgarian translation 0,05 0,08 0,12
Czech translation 0,05 0,08 0,12
Chinese translation 0,06 0,09 0,14
Croatian translation 0,05 0,08 0,12
Dutch translation 0,05 0,08 0,12
English translation 0,04 0,07 0,1
Estonian translation 0,05 0,08 0,12
French translation 0,05 0,08 0,12
Georgian translation 0,05 0,08 0,12
German translation 0,05 0,08 0,12
Greek translation 0,05 0,08 0,12
Hebrew translation 0,06 0,09 0,14
Hungarian translation 0,05 0,08 0,12
Japonese translation 0,06 0,09 0,14
Kazakh translation 0,05 0,08 0,12
Korean translation 0,06 0,09 0,14
Kyrgyz translation 0,05 0,08 0,12
Latvian translation 0,05 0,08 0,12
Lithuanian translation 0,05 0,08 0,12
Polish translation 0,05 0,08 0,12
Portuguese translation 0,05 0,08 0,12
Romanian translation 0,05 0,08 0,12
Russian translation 0,04 0,07 0,1
Serbian translation 0,05 0,08 0,12
Slovak translation 0,05 0,08 0,12
Slovenian translation 0,05 0,08 0,12
Spanish translation 0,04 0,07 0,1
Tajik translation 0,05 0,08 0,12
Turkish translation 0,05 0,08 0,12
Ukrainian translation 0,04 0,07 0,1
Uzbek translation 0,05 0,08 0,12
DISCOUNTS FOR VOLUMES AND REPETITIONS SUPPLEMENTS FOR COMPLEXITY AND URGENCY
More than 50 pages -10% Complex formatting, unusual file formats +50%
Single-type texts with many repetitions -20-50% Increased urgency for translation +20-50%
Long-standing clients and legal entities pay for our services upon completion of the translation
Сhoose an office inСhoose an office in