Lékařský překlad

Lékařský překladLékařský překlad je nejnáročnějším typem překladu. Naše kancelář se nikdy nepustí do překladu, pokud si není jistá výsledkem. Přesné formulace, znalost lékařských termínů a možnost použití odborné literatury a konzultace s odborným lékařem jsou zde důležitější než kdekoli jinde. Lékařské překlady jsou nejčastěji vyžadovány pro konzultace a ošetření pacientů v zahraničních zdravotnických zařízeních. Je velmi žádoucí, téměř nezbytné, aby překladatel měl spíše lékařské než jazykové či pedagogické vzdělání, aby mohl vytvořit kvalitní překlad lékařského obsahu. A samozřejmě, naše rozsáhlé zkušenosti v oboru nám pomáhají vytvářet kvalitní lékařské překlady. Mezi materiály, které jsme přeložili, patří např:

 • materiály o registraci léčivých přípravků;
 • manuály k lékařským přístrojům;
 • výsledky laboratorních vyšetření a lékařské zprávy;
 • klinické záznamy a ambulantní záznamy.

Lékařský překlad je typem vědeckého překladu. Ve srovnání s texty s technickou nebo humanitní tematikou má svá specifika. Překladatel musí znát lékařské termíny v jazykovém páru, se kterým pracuje. Vyžaduje se však také znalost latiny, která se v tomto typu dokumentů stále používá.

Jedním z úskalí lékařského překladu je, že překladatel musí znát nejen jazyky a lékařské termíny, ale také latinu, v níž se předepisuje mnoho lékařských přípravků, zkratky, které lékaři často používají, a často nečitelný rukopis lékařů v jejich rodném jazyce.

Ne všechny lékařské překlady mohou být notářsky ověřeny. Pokud se jedná o potvrzení pro pracovníky celní správy nebo letiště, ověřené podpisy a pečetěmi vydávající instituce, neměli byste mít žádné problémy. Pokud se však jedná o ručně psanou diagnózu, lékařské vyjádření a podobně, často bez razítka instituce, mohou nastat problémy s notářským ověřením takových lékařských dokumentů. Pokud máme pochybnosti, doporučujeme našim klientům, aby dokument předem ukázali notáři, abychom se vyhnuli překvapení po překladu, a teprve poté se pustíme do práce.

Kromě nejžádanějších jazyků lékařských překladů: Němčina, angličtina a hebrejština, můžeme provést kvalitní překlady z a do dalších jazyků: Z těchto jazyků: italština, francouzština, turečtina a mnoho dalších.

Rádi bychom zmínili dlouhodobou spolupráci naší překladatelské agentury s největší klinikou v jihoruském regionu – Klinikou Jekatěrinská. Pro tuto lékařskou společnost provádíme lékařské překlady již řadu let a jsme hrdí na to, že si nás vybrala jako poskytovatele překladatelských služeb.

KDYŽ JE POŽADOVÁNO

Tyto služby jsou zadávány za účelem překladu:

 • Propouštěcí nebo kompletní zdravotnická dokumentace.
 • Lékařská potvrzení a další podobné dokumenty.
 • Výsledky laboratorní nebo přístrojové diagnostiky.
 • Komerční a vzdělávací prezentace.
 • Dokumentace ke zdravotnickému a jinému vybavení.
 • Souhrny léků.
 • Učebnice, populárně-naučné knihy a příručky.
 • Články, disertační práce, diplomové práce atd.
 • Obsah webových stránek klinik a dalších zdravotnických zařízení.
 • Výsledky vědeckých výzkumů a testů léčiv atd.

V naší kanceláři si můžete objednat všechny tyto typy služeb. Všechny texty jsou připravovány v souladu s normami platnými pro tyto typy dokumentů.
Všechny výše uvedené případy mají svá specifika lékařského překladu, která vyžadují hluboké teoretické znalosti.

VLASTNOSTI

Tento typ překladu má určité zvláštnosti, které se týkají:

 • Používání specifických termínů v textu. Pro pojmenování téže nemoci mohou být použity mezinárodní i národní termíny.
 • Používání zkratek a akronymů.
 • Zvýšené požadavky na přesnost. Závisí na ní léčba, kterou člověk dostane, tj. kvalita lékařských překladů má přímý vliv na život a zdraví pacientů.
 • Provázanost medicíny s ostatními vědami. Od překladatele se vyžaduje, aby ovládal terminologii z oblasti chemie, lékařské techniky, informačních technologií, farmakologie, psychoterapie atd.

Stejný text však může být překládán různými způsoby. Pokud je dokument určen pro lékaře a bude sloužit k vyplnění zdravotnické dokumentace, bude text jasný a stručný a bude používat termíny přijaté národními normami. Pokud je text určen pro pacienta a popisuje léčebný režim, bude překlad co nejjednodušší a bude používat opisné obraty. Pokud je dokument překládán za účelem předložení vládním a regulačním formulářům, bude odpovídat předpisům a bude obsahovat předepsané odstavce.

PROČ JE TŘEBA DŮVĚŘOVAT POUZE ODBORNÍKŮM?

S lékařským překladem je spojeno několik problémů. Jsou to např:

 1. Nutnost zohlednit kontext. Například v angličtině se výraz “lateral column” v traumatologii překládá jako “vnější okraj chodidla”, zatímco v neurochirurgii je spojován s míchou.
 2. Používání mezinárodních termínů i termínů specifických pro daný jazyk v jednom textu. Například v angličtině se často používá tradiční slovo “heartburn” (pálení žáhy) místo mezinárodně uznávaného termínu “pyrosis”.
 3. Potřeba překladu měrných jednotek. Například v Rusku se hladina hemoglobinu měří v gramech na litr, zatímco v anglicky mluvících zemích se měří v gramech na decilitr.

Vzhledem k těmto obtížím může práce s takovým textem zabrat více času než práce s dokumenty stejné délky, ale na jiné téma. V průběhu práce může být nutné upřesnit některé detaily. Specifika lékařského překladu jsou taková, že budete muset pracovat s ručně psanými texty, jako jsou anamnézy nebo propouštěcí zprávy. Rukopisu lékařů a zkratkám, které používají, není vždy snadné porozumět. Překladatel, který toto vše překládá, se bude muset do lékařských informací plně ponořit.

JAK DLOUHO TO TRVÁ

Doba potřebná pro lékařský překlad závisí na délce a složitosti textu a také na jazykové kombinaci, se kterou bude překladatel pracovat. Při spolupráci s velkou překladatelskou agenturou je možné rozsáhlou zakázku, ať už se jedná o konferenční materiály nebo obsah pro webové stránky, rozdělit mezi několik překladatelů. Tím se celý proces urychlí. Po úpravách a korekturách obdrží zákazník hotový text s jednotným stylem.

KOLIK TO STOJÍ

Cena lékařského překladu závisí na rozsahu práce, jazyku překladu a složitosti textu. Cena se počítá na počet znaků, ale zohledňuje také náročnost úpravy, potřebu dodatečného výzkumu, lékařského poradenství apod. Transparentní mechanismus tvorby ceny je jedním z důvodů, proč se vyplatí spolupracovat se společností TekhPerevod.

PROČ SE VYPLATÍ SPOLUPRACOVAT S NAŠÍ AGENTUROU

U naší agentury si můžete objednat překladatelské služby, protože spolupracujeme s nejlepšími překladateli v oboru. Naši klienti získávají:

 • vysoce kvalitní překlady dokumentů, článků a učebnic v souladu s oborovými normami.
 • Rychlé vyřízení zakázky.
 • Transparentní tvorbu cen.
 • Flexibilní platební podmínky.

Chcete-li si objednat lékařský překlad, zanechte prosím svou poptávku na našich webových stránkách. Během několika minut vás bude kontaktovat náš manažer a upřesní podmínky.

Jeden komentář: “Lékařský překlad”

 1. ATT napsal:

  Zde můžete položit své dotazy týkající se odborných lékařských překladů. Rádi vám na ně odpovíme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *Ceník našich překladatelských služeb

Translation price in EUR per 1 word in the source text. Price includes evaluation, preparation of the original for translation, translation and simple formatting.
Languages Machine translation and light proofreading Professional and specialised translation Premium (translation, specialised editing and quality control)
Armenian translation 0,05 0,08 0,12
Azerbaijani translation 0,05 0,08 0,12
Belarusian translation 0,05 0,08 0,12
Bulgarian translation 0,05 0,08 0,12
Czech translation 0,05 0,08 0,12
Chinese translation 0,06 0,09 0,14
Croatian translation 0,05 0,08 0,12
Dutch translation 0,05 0,08 0,12
English translation 0,04 0,07 0,1
Estonian translation 0,05 0,08 0,12
French translation 0,05 0,08 0,12
Georgian translation 0,05 0,08 0,12
German translation 0,05 0,08 0,12
Greek translation 0,05 0,08 0,12
Hebrew translation 0,06 0,09 0,14
Hungarian translation 0,05 0,08 0,12
Japonese translation 0,06 0,09 0,14
Kazakh translation 0,05 0,08 0,12
Korean translation 0,06 0,09 0,14
Kyrgyz translation 0,05 0,08 0,12
Latvian translation 0,05 0,08 0,12
Lithuanian translation 0,05 0,08 0,12
Polish translation 0,05 0,08 0,12
Portuguese translation 0,05 0,08 0,12
Romanian translation 0,05 0,08 0,12
Russian translation 0,04 0,07 0,1
Serbian translation 0,05 0,08 0,12
Slovak translation 0,05 0,08 0,12
Slovenian translation 0,05 0,08 0,12
Spanish translation 0,04 0,07 0,1
Tajik translation 0,05 0,08 0,12
Turkish translation 0,05 0,08 0,12
Ukrainian translation 0,04 0,07 0,1
Uzbek translation 0,05 0,08 0,12
DISCOUNTS FOR VOLUMES AND REPETITIONS SUPPLEMENTS FOR COMPLEXITY AND URGENCY
More than 50 pages -10% Complex formatting, unusual file formats +50%
Single-type texts with many repetitions -20-50% Increased urgency for translation +20-50%
Long-standing clients and legal entities pay for our services upon completion of the translation
Сhoose an office inСhoose an office in