Literární překlad

Literární překlad

Literárním překladem se rozumí překlad literárních děl, jako jsou romány, poezie, povídky, divadelní hry a další literární díla, z jednoho jazyka do druhého. Cílem literárního překladu je zachytit podstatu, styl a kulturní kontext původního díla v cílovém jazyce.

Literární překladatel musí mít nejen hluboké znalosti příslušných jazyků, ale také důkladnou znalost kultury a literárních tradic spojených s původním dílem. Musí umět zprostředkovat nuance textu, včetně tónu, stylu a obraznosti.

Překlad literárních děl je důležitou součástí kulturní výměny a může pomoci překlenout rozdíly mezi různými kulturami. Umožňuje čtenářům z různých jazykových prostředí ocenit a vychutnat si literární díla z celého světa.

Umělecké dílo je vždy výsledkem složitého tvůrčího procesu. Obsahuje informace, ale zároveň má emocionální zabarvení, které je při adaptaci velmi důležité přesně předat. Zároveň se v dobré literatuře vždy odrážejí určité jazykové a národní charakteristiky, které je také třeba čtenáři zprostředkovat. Proto je literární překlad úkolem, který by měli zvládnout profesionálové. Pracovníci společnosti TechPerevod vám přeloží texty jakéhokoli stupně složitosti.

ZVLÁŠTNOSTI LITERÁRNÍHO PŘEKLADU

Hlavním účelem románů, novel a povídek je esteticky a emocionálně působit na čtenáře. Podstata překladu literárního díla se proto neomezuje na předání stejného sdělení jako v originále. Přeložený text musí mít stejný emocionální dopad jako originál. Toho je obtížné dosáhnout.

Proto se při literárním překladu používají různé nástroje. Těmi jsou např:

 • Syntaktická specifičnost. Překladatel se snaží zachovat když ne délku vět, tak alespoň rytmus původního literárního díla.
 • Slovní hříčky. To neznamená, že překlad musí obsahovat jejich stopové množství. Snad má jazyk pro takovou techniku své vlastní analogie.
 • Dialektismy a slangy. Taková slova a výrazy se obtížně překládají, ale právě ony dodávají textu stylistický nádech.
 • Metafory. Jedná se o citové zabarvení i zachování autorovy individuality. Nejsou přenášeny slovo od slova, kopie originálu, ale vyjadřují podstatu řečového obratu.
 • Ironie, pokud je použita autorem původního díla, umožňuje oživit vyprávění, někde i zahrát na kontrast.

To vše vyžaduje nejen znalost cizího jazyka, ale i národní literatury a historie. Vyžaduje to také zvláštní cit, intuici, která mu umožní vyzdvihnout to nejdůležitější v příbězích nebo románech. Někdy překladatelé žertují, že kvalitní překlad beletrie je prakticky nově napsané dílo.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Překladatel, který pracuje na literárních dílech, se stává badatelem. Zkoumá kontext, v němž dílo vzniklo, životopis autora a další faktory, které ovlivnily stylistiku a obsah originálu.

Naši pracovníci provádějí literární překlady podle následujících základních zásad:

 • Přesnost. Překlad zprostředkovává čtenáři myšlenky autora textu v co nejúplnější podobě. Je zachována nejen podstata, ale i emocionální vyznění výroku.
 • Překladatel nepřidává nic vlastního ani nevysvětluje autorovu myšlenku.
 • Srozumitelnost. Překlad zohledňuje stylistiku autora, ale ne na úkor snadného porozumění textu. Překladatel se vyhýbá dvojznačným výrazům, které lze vykládat různými způsoby.
 • Doslovnost. Text je přeložen v souladu s pravidly literárního jazyka.

U naší společnosti je možné objednat překlady literárních textů psaných v různých stylech. Tato stylistika je plně zachována.

PROČ JE ATT TOU SPRÁVNOU SPOLEČNOSTÍ

Naše agentura nabízí překlady jakékoli složitosti. Oslovením u nás naši klienti získají:

 • Vysoce kvalitní překlad v krátkém čase.
 • Přesnou reprodukci stylistiky originálu. Jedná se o zachování kulturních a jazykových zvláštností textu, úpravu a interpretaci idiomatických výrazů, humorných pasáží apod. Doslovné reprodukce a kopie jsou vyloučeny – naše překladatelská agentura zaměstnává profesionály, kteří mají dobrý cit pro text a dokáží jej přizpůsobit.
 • Transparentní podmínky spolupráce.
 • Jasný vzorec pro výpočet ceny služeb, bez příplatků a příplatků.
 • Možnost volby pohodlné formy platby.

Překládáme v desítkách jazyků. Naše služby si můžete objednat několika způsoby – můžete zanechat poptávku na našich webových stránkách, vyplnit formulář pro zpětné volání nebo využít telefonní číslo pro zadání objednávky. Veškeré podmínky spolupráce včetně ceny zakázky jsou se zákazníkem dohodnuty předem, stačí zanechat objednávkový formulář!

Jeden komentář: “Literární překlad”

 1. ATT napsal:

  Zde můžete položit své dotazy týkající se profesionálních literárních překladů. Rádi vám na ně odpovíme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *Náklady na překlad dokumentů:

Translation price in EUR per 1 word in the source text. Price includes evaluation, preparation of the original for translation, translation and simple formatting.
Languages Machine translation and light proofreading Professional and specialised translation Premium (translation, specialised editing and quality control)
Armenian translation 0,05 0,08 0,12
Azerbaijani translation 0,05 0,08 0,12
Belarusian translation 0,05 0,08 0,12
Bulgarian translation 0,05 0,08 0,12
Czech translation 0,05 0,08 0,12
Chinese translation 0,06 0,09 0,14
Croatian translation 0,05 0,08 0,12
Dutch translation 0,05 0,08 0,12
English translation 0,04 0,07 0,1
Estonian translation 0,05 0,08 0,12
French translation 0,05 0,08 0,12
Georgian translation 0,05 0,08 0,12
German translation 0,05 0,08 0,12
Greek translation 0,05 0,08 0,12
Hebrew translation 0,06 0,09 0,14
Hungarian translation 0,05 0,08 0,12
Japonese translation 0,06 0,09 0,14
Kazakh translation 0,05 0,08 0,12
Korean translation 0,06 0,09 0,14
Kyrgyz translation 0,05 0,08 0,12
Latvian translation 0,05 0,08 0,12
Lithuanian translation 0,05 0,08 0,12
Polish translation 0,05 0,08 0,12
Portuguese translation 0,05 0,08 0,12
Romanian translation 0,05 0,08 0,12
Russian translation 0,04 0,07 0,1
Serbian translation 0,05 0,08 0,12
Slovak translation 0,05 0,08 0,12
Slovenian translation 0,05 0,08 0,12
Spanish translation 0,04 0,07 0,1
Tajik translation 0,05 0,08 0,12
Turkish translation 0,05 0,08 0,12
Ukrainian translation 0,04 0,07 0,1
Uzbek translation 0,05 0,08 0,12
DISCOUNTS FOR VOLUMES AND REPETITIONS SUPPLEMENTS FOR COMPLEXITY AND URGENCY
More than 50 pages -10% Complex formatting, unusual file formats +50%
Single-type texts with many repetitions -20-50% Increased urgency for translation +20-50%
Long-standing clients and legal entities pay for our services upon completion of the translation
Сhoose an office inСhoose an office in