Překlad projektové dokumentace

Překlad projektové dokumentace

Překladem projektové dokumentace se rozumí proces překladu dokumentů týkajících se konkrétního projektu, jako jsou plány, zprávy, návrhy, specifikace, příručky a další materiály. Tento typ překladu vyžaduje nejen jazykové znalosti, ale také znalost předmětu, terminologie a konvencí specifických pro daný projekt.

Překlad projektové dokumentace je nezbytný pro podniky, organizace i jednotlivce, kteří působí ve více jazycích a zemích. Přesný a precizní překlad projektové dokumentace má zásadní význam pro zajištění toho, aby všechny zúčastněné strany rozuměly cílům, procesům a výsledkům projektu.

Profesionální překladatelské služby mohou poskytnout kvalifikované překladatele s odbornými znalostmi v daném oboru a znalostmi terminologie specifické pro projekt, což zajistí přesnost a kvalitu přeložených dokumentů. Tyto služby mohou pomoci ušetřit čas a snížit riziko špatné komunikace, chyb a nedorozumění, které mohou ovlivnit úspěch projektu.

Překlad jakéhokoli technického textu je složitý jazykový úkol. Vyžaduje, aby měl překladatel rozsáhlé znalosti stavební techniky nebo techniky zařízení. Překlad projektové dokumentace není výjimkou. Přestože tyto dokumenty často prezentují informace ve formě tabulek, grafů a výkresů, obsahují také poměrně velké množství textu. V takových případech překlad vyžaduje zvláštní péči a překladatel musí znát zkratky, používané měrné jednotky a další technické nuance.

PROČ JE PŘEKLAD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NUTNÝ

Přestože většinu velkých projektů realizuje podnikatel ve své zemi, existují výjimky. A pokud chce podnikatel provést stavbu nebo práce v jiné zemi, bude potřebovat překlad projektové dokumentace. I tyto služby jsou potřebné:

 • pokud je třeba získat zahraniční investice nebo úvěry – potenciální partneři musí získat celý balík dokumentů;
 • projekt budou realizovat zahraniční dodavatelé – v takovém případě musí být jimi nabízené dokumenty přeloženy do ruštiny;
 • při společném podnikání nebo v případě, že překlad vyžadují zákony země, kde se projekt realizuje.

Překlad by měl být proveden v souladu s pravidly schválenými zákonem.

JAKÁ ODVĚTVÍ VYŽADUJÍ PŘEKLAD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Primárně je tento překlad vyžadován v občanské a průmyslové výstavbě. Dále se projektová dokumentace zpracovává pro taková odvětví, jako je energetika a doprava, hutní a důlní průmysl a další druhy výroby. Vypracovává se pro společnosti působící v oblasti informačních technologií.

CO OBSAHUJE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Konkrétní seznam dokumentů závisí na odvětví, ve kterém se projekt realizuje. Projektová dokumentace, která se používá při výstavbě nebo rekonstrukci objektu, ale i v jiných průmyslových odvětvích, zahrnuje např:

 • odhady nákladů a plány;
 • dokumenty k technickému vybavení včetně datových listů, návodů a příruček (obsahují velké množství textu);
 • výkresy a specifikace na různých úrovních složitosti
 • procesní kódy;  dokumenty o opatřeních na ochranu životního prostředí při realizaci tohoto projektu atd.

OBECNÉ POŽADAVKY NA PŘEKLAD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace má být zpracována v souladu s určitými požadavky. Hotový překlad musí zachovávat strukturu originálního dokumentu a dodržovat všechna projektová pravidla. To platí jak pro text, tak pro grafiku. Jinak platí pro překlad stejná pravidla jako pro ostatní technické texty:

 • Přesnost prezentovaných informací;
 • stručný styl textu;
 • používání standardních technických a obchodních termínů;
 • přítomnost odkazů na použité normy (pokud jsou citovány zahraniční nebo mezinárodní normy, musí být jejich názvy přeloženy do češtiny – kromě originálního názvu).

CO NABÍZÍ ATT – PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

Naše agentura nabízí překlady projektové dokumentace zpracované v souladu s normami. Spolupracujeme s překladateli, kteří se v oboru pohybují již delší dobu a znají pravidla tvorby dokumentace. Překládají nejen hlavní text, ale i grafickou část. Hotový překlad prochází korekturou redaktora, který opravuje chyby a kontroluje, zda odpovídá přijatým normám.

Pro objednání překladu stačí vyplnit a odeslat online žádost nebo zavolat na uvedené telefonní číslo.

Jeden komentář: “Překlad projektové dokumentace”

 1. ATT napsal:

  Zde můžete zanechat své dotazy a připomínky k překladu projektové dokumentace. Budeme se snažit na ně kvalifikovaně odpovědět.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *Ceník našich překladatelských služeb

Translation price in EUR per 1 word in the source text. Price includes evaluation, preparation of the original for translation, translation and simple formatting.
Languages Machine translation and light proofreading Professional and specialised translation Premium (translation, specialised editing and quality control)
Armenian translation 0,05 0,08 0,12
Azerbaijani translation 0,05 0,08 0,12
Belarusian translation 0,05 0,08 0,12
Bulgarian translation 0,05 0,08 0,12
Czech translation 0,05 0,08 0,12
Chinese translation 0,06 0,09 0,14
Croatian translation 0,05 0,08 0,12
Dutch translation 0,05 0,08 0,12
English translation 0,04 0,07 0,1
Estonian translation 0,05 0,08 0,12
French translation 0,05 0,08 0,12
Georgian translation 0,05 0,08 0,12
German translation 0,05 0,08 0,12
Greek translation 0,05 0,08 0,12
Hebrew translation 0,06 0,09 0,14
Hungarian translation 0,05 0,08 0,12
Japonese translation 0,06 0,09 0,14
Kazakh translation 0,05 0,08 0,12
Korean translation 0,06 0,09 0,14
Kyrgyz translation 0,05 0,08 0,12
Latvian translation 0,05 0,08 0,12
Lithuanian translation 0,05 0,08 0,12
Polish translation 0,05 0,08 0,12
Portuguese translation 0,05 0,08 0,12
Romanian translation 0,05 0,08 0,12
Russian translation 0,04 0,07 0,1
Serbian translation 0,05 0,08 0,12
Slovak translation 0,05 0,08 0,12
Slovenian translation 0,05 0,08 0,12
Spanish translation 0,04 0,07 0,1
Tajik translation 0,05 0,08 0,12
Turkish translation 0,05 0,08 0,12
Ukrainian translation 0,04 0,07 0,1
Uzbek translation 0,05 0,08 0,12
DISCOUNTS FOR VOLUMES AND REPETITIONS SUPPLEMENTS FOR COMPLEXITY AND URGENCY
More than 50 pages -10% Complex formatting, unusual file formats +50%
Single-type texts with many repetitions -20-50% Increased urgency for translation +20-50%
Long-standing clients and legal entities pay for our services upon completion of the translation
Сhoose an office inСhoose an office in