Překlad standardů (norem)

Překlad standardů

Jedním z nejtěžších úkolů překladatele je překlad norem. Tyto normativní dokumenty – obsahují velké množství technických a právních termínů a grafických informací.

Překlad norem zahrnuje překlad technických dokumentů, které stanovují pokyny, požadavky nebo specifikace pro určité odvětví nebo činnost. Normy se mohou týkat široké škály témat, včetně řízení kvality, environmentálního managementu, informačních technologií, bezpečnosti a zabezpečení.

Překlad norem vyžaduje specializované znalosti předmětu a terminologie používané v normách, stejně jako důkladnou znalost cílového jazyka a kultury. Je důležité zajistit, aby přeložená verze přesně vyjadřovala stejný význam a záměr jako původní text.

Mnohé normalizační orgány navíc vyžadují, aby překlady prováděli certifikovaní překladatelé a přezkoumávali je odborníci na danou problematiku, aby byla zajištěna přesnost a konzistence. Tím je zajištěno, že přeložená verze normy je spolehlivá a mohou ji používat podniky, organizace i jednotlivci po celém světě.

PŘEKLAD STANDARDŮ: ZVLÁŠTNOSTI

Při překladu těchto dokumentů se lze setkat s několika obtížemi:

Nutnost zachovat původní strukturu dokumentu nebo ji přizpůsobit legislativě.
Přítomnost velkého množství číselných údajů, zkratek a akronymů v originálním textu, které by měl překlad rovněž obsahovat.
Nesrovnalosti v měrných jednotkách. Ne všechny země používají mezinárodní standardy a překlad zohledňuje specifika země, kde bude hotový dokument používán.

To vše vyžaduje, aby měl překladatel znalosti z různých oblastí vědy a techniky.

JAK SE PŘEKLÁDAJÍ NORMY V NAŠÍ KANCELÁŘI

Překlad norem je složitý jazykový úkol. Zahrnuje:

Překlad textu, pokud je to nutné – konzultace s odborníky z oboru.
Kontrolu překladu. Hotový text nutně čte redaktor, který opravuje všechny chyby a nepřesnosti a dbá na dodržování jednotného stylu.
Přizpůsobení norem aktuálním právním požadavkům – to se týká struktury a pravidel formátování dokumentů.
Rozvržení hotového dokumentu je v dohodnutém formátu.

Naše společnost spolupracuje s překladateli, kteří se specializují na práci s takovými texty. Nabízíme překlady dokumentů do všech evropských a východních jazyků. Cena práce závisí na jejím objemu a složitosti a také na tom, s jakou dvojicí se překladatel musí vypořádat. Částku zákazník obdrží, jakmile zašle žádost s uvedením objemu textu a dalších podmínek práce.

Pro objednání překladu stačí zanechat na webových stránkách přihlášku a počkat na zpětný telefonát od manažera, který dohodne podrobnosti zakázky.

Jeden komentář: “Překlad standardů (norem)”

  1. ATT napsal:

    Zde můžete zanechat své dotazy a připomínky k překladu norem. Budeme se snažit na ně kvalifikovaně odpovědět.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *Ceník našich překladatelských služeb

Translation price in EUR per 1 word in the source text. Price includes evaluation, preparation of the original for translation, translation and simple formatting.
Languages Machine translation and light proofreading Professional and specialised translation Premium (translation, specialised editing and quality control)
Armenian translation 0,05 0,08 0,12
Azerbaijani translation 0,05 0,08 0,12
Belarusian translation 0,05 0,08 0,12
Bulgarian translation 0,05 0,08 0,12
Czech translation 0,05 0,08 0,12
Chinese translation 0,06 0,09 0,14
Croatian translation 0,05 0,08 0,12
Dutch translation 0,05 0,08 0,12
English translation 0,04 0,07 0,1
Estonian translation 0,05 0,08 0,12
French translation 0,05 0,08 0,12
Georgian translation 0,05 0,08 0,12
German translation 0,05 0,08 0,12
Greek translation 0,05 0,08 0,12
Hebrew translation 0,06 0,09 0,14
Hungarian translation 0,05 0,08 0,12
Japonese translation 0,06 0,09 0,14
Kazakh translation 0,05 0,08 0,12
Korean translation 0,06 0,09 0,14
Kyrgyz translation 0,05 0,08 0,12
Latvian translation 0,05 0,08 0,12
Lithuanian translation 0,05 0,08 0,12
Polish translation 0,05 0,08 0,12
Portuguese translation 0,05 0,08 0,12
Romanian translation 0,05 0,08 0,12
Russian translation 0,04 0,07 0,1
Serbian translation 0,05 0,08 0,12
Slovak translation 0,05 0,08 0,12
Slovenian translation 0,05 0,08 0,12
Spanish translation 0,04 0,07 0,1
Tajik translation 0,05 0,08 0,12
Turkish translation 0,05 0,08 0,12
Ukrainian translation 0,04 0,07 0,1
Uzbek translation 0,05 0,08 0,12
DISCOUNTS FOR VOLUMES AND REPETITIONS SUPPLEMENTS FOR COMPLEXITY AND URGENCY
More than 50 pages -10% Complex formatting, unusual file formats +50%
Single-type texts with many repetitions -20-50% Increased urgency for translation +20-50%
Long-standing clients and legal entities pay for our services upon completion of the translation
Сhoose an office inСhoose an office in